Válaszok

Van-e szabad akarat?

Bizonyos dolgok az életünkben determináltak, néhány területen pedig van szabad mozgásterünk. A leginkább az a kép írja le ezt, hogy van egy nagy folyó, ami bizonyos tájakat jár be; ez adott, ezt tekinthetjük kollektív karmának, kollektív sorsnak, a környezetünk alakulásának. Ennek a folyónak a partjai adottak, illetve bizonyos dolgok szembesodródnak velünk, ezt tekinthetjük egyéni karmánknak, a sorsunknak.

A folyón belül parttól-partig szabadon úszkálhatunk, miközben haladunk előre az árral, ahogy zajlik az életünk; ez a szabad akaratunk. A negyedik tényező pedig az, hogy szintén szabad akaratunk, hogy mennyire szorgalamasan dolgozunk magunkkal megfelelő lelki technikákkal, milyen döntéseket hozunk életünkhöz való hozzáállásunkban; ez határozza meg, hogy a folyó mélyén fuldokolva sodródunk, néha lehorzsolva magunkat a mélyén lévő sziklákon, vagy a felszínen vidáman, és mosolyogva úszunk az árral.

A fő szereplők, események determináltak, az őket összekötő út, hogy mit teszünk közben, amíg odajutunk, illetve befelé hogyan dolgozunk, már szabad akaratunk és hozzáállásunk függvénye.

 

Miért ismétlődnek élethelyzetek?

Megnyilvánult, háromdimenziós, fizikai létezésünkben folyamatosan benyomások és energiák vesznek körbe bennünket. Amennyiben Szeretet és Tudatossági szintünk száz százalékos, teljes mértékben fel tudjuk venni ezeket a benyomásokat, áthaladnak rajtunk az energiák, és visszatérnek forrásukhoz. Ez szinte soha nincs így bennünk egy életkor után és egy fejlettségi, tisztasági állapot előtt, így mindig elakadnak energiák. Az így elakadt energiák egyfajta ’diafilmként’ megrekednek tudatalattinkba lesüllyedve, képpel-hanggal, akár szagokkal és ízekkel is. A kamaszkorunk során beaktiválódott kreatív-teremtő energia elkezdi ’fényét’ sugározni, és aktívan teremteni külvilágunkat. Amíg ezek a tudatalatti információk jelen vannak bennünk, meg is fognak nyilvánulni a külvilágunkban szereplőkként és élethelyzetekként. Amint megfelelő terápiás munkával eltávolítjuk, felszabadítjuk az így megrekedt információkat, életünk is átalakul a kül- és belvilág szintjein egyaránt.

 

Mi a megvilágosodás?

Az Önmagunkra, eredendő Egységállapotunkra ráeszmélés tekinthető megvilágosodásnak, melynek több stádiuma ismert. Az első az ún. ’Megvilágosodás élmény’, melynek során az addig ismert realitás feloldódik, és egy erőteljes feloldódást tapasztalunk, amiben fizikai testünket és a külvilágot nem érzékeljük, hanem egyetemes Tudat-ként tapasztaljuk magunkat. Ez az állapot létrejöhet egy baleset során, valamilyen elme által felfoghatatlan benyomás, vagy tudatos belső munka, gyakorlatok révén. Az így elért állapotból minden esetben visszatérünk, és ismételten tapasztaljuk a megnyilvánult világot. Ezt a teljesség-élményt a bennünk ott maradt feldolgozatlanságok el-elnyomják, ezt nevezik ’zen-bűz’-nek. A további belső munkával fokozatosan feloldjuk a bennünket az univerzális

Egységtől elválasztó blokkokat, és amikor ez gyakorlatilag maradéktalannak tekinthető, az az állapot a valódi értelemben vett megvilágosodás. Egyéni karmikus visszahúzó erők onnantól már nem hatnak ránk, ki tudunk lépni a leszületések körforgásából.

 

Mi az ego?

Kezdeti szakaszában az univerzum a Létezés alapelvében van kiteljesedve, melynek során egységessége nagyon magas fokú, önmagáról alkotott Tudatossága azonban még alacsonynak tekinthető. E folyamatban, hogy a Tudatosság elve is kiteljesedjen, önmaga ’tükrét’ egyre inkább apró darabokra töredezi, ezek a darabok az emberi és egyéb létezők. Az így a Létezésről levált egyéni szemlélőket tekinthetjük ego-nak, akik feladata, hogy az univerzum minél teljesebb formában ismereteket szerezzen önmagáról, addig a pontig, amíg a Tudatosság elve válik gyakorlatilag teljessé. Három elkülönült testünk tekinthető ego-nak, emberi létezési formában, mint Fizikai, Érzelmi, Gondolati testek, melyek egy Egységből való kiválást feltételeznek, és célunk a spirituális Út során rendezésük, ezáltal visszaolvadás a kezdeti Egységbe, már egy magasabb, Tudatosabb szinten.

 

Mi az elme?

Kétféle elme különböztethető meg: az egyéni és a kollektív elme. Az egyéni elme kialakulása a terápiás blokkjainkkal van összefüggésben. Valahányszor tapasztaljuk az Egység sérülését, egy energiablokk alakul ki bennünk, mely súlyánál fogva lesüllyed a tudatalattink mélyére. Ez az energiablokk igyekszik ismét visszatérni a körforgásba, és noha elakadt, még így is rezgő, mozgó energiának tekinthető. Ebben a törekvésében folyamatosan hullámokat kelt, és az így felszabadult és felfelé indult információt érzékeljük gondolatokként. Mindig arról szólnak a gondolataink, amiket korábban, akár egy előző, akár a mostani életben megéltünk, és elakadt energiájú szituációhoz köthető. A terápiás munkával párhuzamosan ezért gondolataink is kissmulnak, az elménk aktivitása alábbhagyhat, hiszen tudatosan, aktívan vagyunk képesek kioldani azokat a blokkokat és töltésüket, melyek hullámait addig gondolatként érzékeltünk; onnantól nem lesz, ami a hullámot gerjessze.

A kollektív elme a Létezésnek a finom információáramlása, mely a megnyilvánult világ felé tett első lépés, hullámzás a megnyilvánulatlanból. (A következő lépcsőfokok a kollektív tudatalatti, és a fizikai megnyilvánult világ, mint a Létezés ’érzelmi’ és ’fizikai’ testei). Ilyen módon a kollektív elme hatásait is érzékelhetjük saját gondolatokként is. Megfelelő felkészültséggel, tisztasággal képesek lehetünk mások gondolatait is érzékelni, akár időn és téren túli szintekről is.

 

Lehet-e látni az előző életeket az asztrológiai születési képletből?

A születési képlet vizsgálatával láthatóak azok a főbb tendenciák, archetípusok, melyekbe a lélek életek sorozatán keresztül inkarnálódott. Egyéni, pontos élet évszámmal, névvel természetesen nem látható, ám az archetípusok ismerete magyarázatot ad életünk főbb vonalaira, esetleges ismétlődéseire, és nagyban segít a belső munkában, önmagunk felszabadításának helyes irányában is.

 

Van-e értelme Párkapcsolatban összevetni két ember képletét?

A hagyományosan elterjedt nézet, hogy két ember születési képletének összehasonlításával megállapítható kapcsolatuk sikeressége, boldogságuk mértéke. Amennyiben ez így lenne, akkor Indiában, ahol a mai napig része a házasodási hagyományoknak ez, csak boldog párok léteznének, holott a válási arány egyharmad-fele a házasodásoknak már ott is. Két ember képletének összevetéséből azok a tendenciák, témák állapíthatóak meg, melyeket egymásból kiváltanak. Ha ő ezt az oldalát éli, akkor a társ ezt, ha a társ azt, akkor ő abban a szituációban azt. Így fel lehet készülni ismétlődő helyzetekre, és felismerni a mintákat, melyek meghatározzák a kapcsolatot.

A boldog párkapcsolat kulcsa mindenképpen (lehetőleg) mindkét fél terápiázottsága, ugyanis a konfliktusokat a belső rendezetlenségek, kibillentségek okozzák, és nem bolygók-csillagjegyek. Egy megfelelően terápiázott, tiszta ember bárkivel képes jó és harmonikus kapcsolatot ápolni, születési képletek illeszkedésétől függetlenül is.

 

Mit jelent egy bizonyos színhez való vonzódás, vagy taszítás?

Mindegyik szín a fény egy rezgését, frekvenciáját képviseli, ezáltal információt képvisel. Mindegyik szín, pontosabban az általuk leképezett információk, behatol a tudatalattinkba, és kapcsolatba lép az ott elakadt élményekkel, energiákkal. Amennyiben ’kellemes’ élményeket hoz mozgásba energiájával, szeretjük az adott színt, ha ’kellemetlent’ kavar fel, akkor kerüljük azt a színt, benyomást.

A színek megfelelő kombinálásával, használatával energiarendszerünk egyensúlyát is képesek vagyunk helyreállítani: az alulműködő minőségeket stimulálhatjuk, a túlműködőket pedig helyrebillenthetjük.

 

Mi a tisztánlátó/tisztánérző? Mitől erősödnek fel az ilyen képességek?

Az univerzum, a Létezés alapvető állapota az Egység, melyből születéskor fizikailag kiválunk, életünk első időszakaiban pedig többi részeinkkel is elkülönülünk. A tudatos belső munka során az ezt az elkülönülést okozó energiablokkokat feloldva, a Létezéssel való elválasztottságunk egyre csökken, így képesek vagyunk/leszünk, a többi részeiről is érzékeléssel bírni, akár Időn és Téren túl is.

Bizonyos gyakorlatokkal szintén lehet fokozni ezeket a képességeket, az energiáinkat átcsoportosítva érzékelő részeinkhez, ebben az esetben fogunk látni dolgokat, de aktuális energetikai állapotunk nem tud elég erős lenni, hogy megbirkózzunk vele, túl hamar ’nyitunk be’, és egy sem-itt, sem-ott állapotban találhatjuk magunkat. A belső tisztulással maguktól megjelennek ezek a képességek, és az erő és bölcsesség is, amivel kezelni tudjuk az így látott és megismert dolgokat is.

 

Hogy alakulnak ki a betegségek?

A Fizikai Testünkön túl Érzelmi, Gondolati és Spirituális Testekből is állunk, melyek más-más sűrűségű energiatestek, leginkább a Jég-Víz-Pára-Éter analógia írja le őket. Amint életünk során energiakibillentség jön létre, finomabb testeinkben csapódik le, és amikor már többször megtörtént, (akár életeken keresztül), az adott kibillenés, idővel annyi energiablokk halmozódik fel, hogy átnyúl, átterjed sűrűbb testeinkbe is. Amikor az energia-blokk már akkora méretű, a fizikai testünkön is megjelenik ’betegség’, tünet formájában. A megfelelő energetikai helyreállításokkal a blokk mérete, töltése csökkenni kezd, a tünetek visszahúzódnak, és további belső munka révén a többi finomabb testeinkből is ki tud ürülni az energia-elakadás.

 

Ha az egészségügyi problémák kibillent energiákból erednek, miért betegednek, illetve halnak meg betegségben megvilágosodott mesterek?

A fizikai síkon az egyéni karma az, amivel elsősorban dolgoznivalónk van. Mindemellett természetesen létezik az ún. kollektív karma is, mely tekinthető egyfajta globális Sorsnak is. Még az is, aki teljesen kitisztította egyéni karmikus részeit, Fizikai, Érzelmi és Gondolati testeivel alá van vetve a háromdimenziós világ hatásainak; az egyetlen testünk a Spirituális test, mely ez alól mentes. Így amíg fizikai testben tartózkodik valaki, a kollektív karma, energiahatások ugyanúgy érvényesek rá is, ahogy a fizikai testre ható benyomások, betegségek is. A leginkább az a hasonlat magyarázza meg ezt a jelenséget, hogy ha valaki kitakarította a kertjét, takarosan lenyírta a füvet rajta, és beültette szebbnél-szebb növényekkel, oda még ugyanúgy képesek szomszédai a kerítés túloldaláról átdobálni dolgokat, kártevők-bogarak odarepülni, illetve a szomszédjai kertjéből szagok, hangok átterjengeni. Amíg fizikai testben vagyunk, karmikus hatásoknak vagyunk kitéve, így a folyamatos belső munka, a napi fizikai tisztálkodáshoz hasonlatosan, elengedhetetlen és megkerülhetetlen.

 

Mi a csakra?

Testünk hét alapvető energiaközpontját nevezik csakrának, melynek jelentése ’korong, kerék’. Fő bemeneti és kimeneti pontok az energiarendszerünkön, melyek működéséhez életünk fő területei rendelhetőek: Gyökércsakra – Létfenntartás; Szexcsakra – Fajfenntartás, másokhoz kapcsolódás, a megnyilvánult világ dolgainak élvezete; Gyomorcsakra – A fajon belül kiharcolt pozíció, érdekérvényesítés, megfelelő működés a megnyilvánult világban; Szívcsakra – Az átmenet helye a fizikai és az érzékelésen túli világ között, Önmagunk érzékelésének helye; Torokcsakra – A Kommunikáció, a Kreativitás és a másokkal való magasabb szintű kapcsolódás helye; Homlokcsakra – Magasabb régiók érzékelésének helye, életünk átlátásáért, irányításáért felelős, magasabb nézőpontok alapján; Koronacsakra – Az Egység helye a Létezéssel, feloldódás, visszaolvadás eredendő állapotainkba.

 

Mi a meditáció?

A meditáció folyamata során visszatérünk testünk és energetikánk alapvető, ősi rendjéhez. A jó meditáció két fő összetevőből áll össze, melyek a légzés és a figyelem. A jó testtartás teszi lehetővé a megfelelő légzést. Ennek során fontos, hogy hátunk erőlködés nélkül függőleges legyen, mert ebben az esetben a csontok tartanak, az izmok megpihenhetnek, és az így felszabadult oxigén és életenergia fel tud áramolni testünk alsóbb részeiből az agyba és a Tudatunkba. A harmonikus, egyenletes légzés idővel kisimítja energiarendszerünket, és magától megjelenik a figyelem, éberség állapota is. Az egyenletes légzés fenntartása lehetővé teszi a figyelem további fennmaradását, melynek során regenerálódhat belső és külső energiarendszerünk, és visszatérhetünk eredendő ősállapotainkba, az Egységbe.

 

Mi a terápia?

A háromdimenziós, megnyilvánult világunkban, amikor szembesülünk az eredendő Egység hiányával, felborulásával, bizonyos energiák, benyomások elakadnak és a szituációról egy ’pillanatfelvétel’ készül. Ez sűrűségéből adódóan lesüllyed a tudatalattink mélyére, ahonnan alaptermészetéből adódóan a felszínre akar jönni, hogy visszatérjen az Univerzum természetes áramlásába. Egyéni emberként az esetek legnagyobb részében nem kívánunk szembesülni az általában kellemetlen élménnyel, főképpen nem újra átélni, így ezeket az energiákat visszanyomjuk a mélybe.

Egy terápiás folyamat során kialakítunk olyan biztonságos, bizalmi légkört, ahol ezek az energiák ismételten előjöhetnek lényünk mélyéből. A megfelelő terápia energiarendszerünk alapvető felépítését figyelembe veszi, így első lépésként ismételten megéljük az eseményt (Szívcsakra), kommunikáljuk megélésünket (Torokcsakra), ezáltal csökken az energiablokk töltése, és ez segít, hogy kialakuljon egy távolság köztünk és az esemény között, így jobban rálátunk és megértjük azt (Homlokcsakra). Amennyiben ez a három lépés megfelelően fel van építve, a blokk energiája vissza tud térni oda, ahonnan érkezett, a Mindenségbe (Koronacsakra), az elfojtott szituáció addigi terheltsége alól felszabadítva bennünket.

 

Van-e univerzális spirituális technika?

Két fő területe van a belső munkának – a Meditáció és a Terápia. Ezeken belül számtalan módszert, irányzatot találhatunk, melyekben mindig a légzés és a figyelem motívumai lesznek egyaránt megtalálhatóak. A technika sikeressége rajtunk függ belső felépítésünktől és a stádiumtól, amiben éppen belső utunkon tartunk. Olyan technika, ami maximálisan mindenkinek megfelelő lenne az adott pillanatban, nem található, így feladatunk egyik része, hogy tájékozódjunk, körbenézzünk, és kipróbáljuk a technikákat, melyek elérhetőek. Amennyiben megtaláltuk, érdemes addig elmélyedni benne, míg fejlődésünket szolgálják, amint azonban időszakváltás, vagy egy szint elérése miatt úgy érezzük, más hatékonyabban képes bennünket segíteni, bátran megtehetjük a lépéseket az új módszer, irányzat felé.

 

Mi indítja el az Útkeresést?

A legtöbb ember életében valamilyen váratlan esemény, az addigi fennálló rend megbillenése indítja el a keresést, válaszok és stabilitás iránt. Bizonyos esetekben, még amikor minden rendben van a világi és érzelmi területeken is, egy áthaladó bolygóhatás felerősíti az ilyen jellegű érdeklődést, és az illető elkezd kinyílni a lelkibb, spirituálisabb témák iránt.

 

Miért jellemző a magukon dolgozók életének felborulása a kezdetekben?

A Létezés, a kollektív karma egyfajta folyónak tekinthető, mely kötött utakat jár be, és benne a cseppek az embereknek feleltethetőek meg. Az idő során, ahogy a folyó esetében is, néhány csepp folyamatosan a partra vetődik, kiragadva korábbi haladásából, új területen találva magát, és megállva.

Az emberek többsége meghatározott programok, szokások, hagyományok és normák szerint éli az életét, mely minden esetben egy korszellemnek és trendnek feleltethető meg. Ezek iránya, sebessége megfelelő módszerekkel felmérhető és kiszámítható, egyfajta ’alvó’ létezésnek tekinthető ez a forma. Aki valamilyen sorsszerű változás következményeképpen elveszíti addigi élete stabilitását, vagy megcsömörlik egysíkúságától, és hirtelen éhes lesz válaszokra, valami többre, kezdetben mindig két szék között találja magát. Úgy érzi, oda vissza már nem akar, nem tud menni, előre pedig még nem épült ki az út. Rövid idő múlva egy éhség alakul ki a régi dolgok, féltékenység azok iránt, akiknek még megvannak ezek a fizikai szinten stabilitást adó tényezők. Az egyetlen megoldás itt a belső gyakorlás, teljes elköteleződés a belső munka iránt, és haladni előre. Az ide-oda nézelődés két világ, ’szék’, között, a lehető leghátráltatóbb stratégia. Összeszedve minden erőnket, bátorságunkat és erőfeszítésünket, haladjunk tovább az Úton, és idővel kialakulnak az új tényezők az életünkben. Munka, párkapcsolat, anyagi stabilitás, baráti társaság mind újra fel tud épülni, ha elengedjük a régit, és felhagyunk az utáni való sóvárgással. Az így újraépült valóság sokkal igazabb, új lényünknek sokkal inkább megfeleltethető lesz, ezáltal több örömünket is leljük benne.


BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates

Iránytű a Spirituális Fejlődéshez
lila

A Tan Útja-Dhammapada - Hangoskönyv
darmapa

Iránytű az Asztrológiai Önismerethez
zold

Iránytű az Emberi Kapcsolatokhoz
zold